NSFs e-helsekonferanse 2023

Banner for e-helsekonferansen 2023

E-helsekonferansen 2023, "Teknologi i sykepleie - sykepleier- og brukererfaringer"

Konferansen har fått tittelen "Teknologi i sykepleien - sykepleier- og brukererfaringer", og vil sette søkelyset på teknologi som verktøy i utøvelsen av sykepleie.

Har du lyst til å vite mer om hva som skjer når sykehuset flytter hjem til pasienten, hvordan utøver vi sykepleie da?  Eller, om hvordan kunstig intelligens kan avsløre om pasienten har hjertesvikt? Eller, hvordan VR-briller kan brukes til mange ulike formål? 

Dette og mer til kan du høre om hvis du kommer til e-helsekonferansen 2023. 

Det er også mulig å sende inn abstract til posterutstilling - dette kan du lese mer om her.

  • Påmeldingsfrist til posterutstilling: 15. januar 2023.
  • Påmeldingsfrist for konferansedeltakelse: 12. januar 2023.

Vi sees på Storo i februar!