Skal eller bør - ulik grad av forpliktelse i praksis

En illustrasjon av flere sykepleiere som arbeider på sykehuset og hjemme hos pasient. Illustrasjon: Martina Paukova

Illustrasjon praksisstudier

Rapporten ble lansert på vår nasjonale utdanning- og forskningskonferanse i Tromsø. På konferansen deltok rundt 140 sykepleiere som jobber med utdanning og praksisstudier for sykepleierstudenter, både fra utdanningene og fra praksisstedene.

- At praksisveiledere skal ha veiledningskompetanse er forskriftsfestet.  Studenter kan kreve at de i praksis får veiledning av kompetente veiledere som har tid til dem, og som kan veilede. Denne rapporten viser tydelig at det er på høy tid at kommunehelsetjenesten får lovfestet ansvar til å stille med praksisplasser på lik linje med spesialisthelsetjenesten – slik regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen, sier 1. nestleder Silje Naustvik som også åpnet konferansen.

Sykepleierstudiet er den bachelorutdanningen som har mest praksis i løpet av studietiden. Halvparten av studiet foregår i praksis i ulike deler av helsetjenesten. Det gjør at kvaliteten i praksisstudiene har mye å si for hvordan kvaliteten på studiet blir totalt sett. Det er også viktig for sluttkompetansen til sykepleierstudentene.

I rapporten "Innhold og krav i samarbeidsavtalene mellom utdanning og praksis innen sykepleie" har NIFU, på oppdrag av NSF, sett på hvordan dagens samarbeidsavtaler mellom lærested og praksissted fungerer. De har også vurdert i hvilken grad de bidrar til å sikre et tilstrekkelig godt læringsutbytte i praksisstudiene.

Rapporten viser blant annet at det er små forskjeller i avtalene på tvers av lærestedene og mellom ulike typer praksissted. Avtalene fremstår generelt mest som formalia. Men det finnes én ting som skiller avtalene fra hverandre, og det er grad av forpliktelse i ordene som blir brukt.

Det er særlig i avtaler med de kommunale helse- og omsorgstjenestene mindre forpliktende ord som "bør" og "kan" benyttes.

Rapporten kan leses i sin helhet her: Innhold og krav i samarbeidsavtalene mellom utdanning og praksis innen sykepleie (PDF)