Strategiske forskningsmidler for 2021 er lyst ut

SVG
En illustrasjon av to sykepleiere i en lønnsforhandlingsamtale. Illustrasjon: Martina Paukova

Ett av stipendene øremerkes tjenesteutvikling i kommunehelsetjenesten.

I 2020 ble midlene til ph.d prosjekt tildelt førsteamanuensis Borghild Løyland ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Prosjektet het «Håndhygiene, infeksjonsutbrudd og antibiotikabruk på sykehjem i Oslo».

Midler til postdoktorprosjekt ble tildelt Professor Tone M. Norekvål ved Haukeland Universitetssykehus HF. Hennes prosjekt het «Patient preferences, healthcare utilization and costs of aftercare following advanced cardiac treatment”.

Søknadsfrist: 15.mars 2021.

Se våre sider om PhD-stipend og postdoktorstipend for mer informasjon.