Sykepleierkompetansen avgjøre­­nd­e for korona-beredskapen

– Det er viktig at helsepersonell bidrar til å redusere befolkningens frykt, og bidrar til nødvendig informasjon, sier Norsk Sykepleierforbunds øverste leder.

– Sykepleiere har en særlig viktig posisjon i norske helsesystemer med tanke på forebygging og reduksjon av smitte, men også å mobilisere ressurser, følge opp de som blir syke - også der viruset får alvorlige konsekvenser. Sykepleieperspektivet må derfor ivaretas i strategiske beslutningsnivå når beredskapsplaner lages og tas i bruk, sier Sverresdatter Larsen.

– Intensivsykepleiere må ha hovedansvar

– Intensivsykepleiers kompetanse vil være nøkkel i enhver beredskapsplan.  Utsagnet om å «hasteutdanne» intensivsykepleiere håper jeg beror på en misforståelse. En intensivutdanning er fem års studie, bachelor i sykepleier og master i intensivsykepleie, for å oppnå det kompetansenivået som sykepleier med særlig ansvar i intensivavdelinger trenger. Som et helt midlertidig tiltak i en krisesituasjon kan sykepleiere uten spesialutdanning få en avgrenset opplæring med et begrenset ansvar også på intensivavdelinger, men det må være intensivsykepleiere tilgjengelig og med hovedansvar.

– Har varslet i årevis

– Nå er det situasjonen med korona-virus som skaper særlig behov for intensivsykepleiere. Riksrevisjonens rapport i november bekrefter det vi i årevis har varslet om – alvorlig mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Det er helsemyndighetene og toppledernes ansvar å sørge for nødvendig kompetanse.

– Konsekvensene av at helsesystemene mangler livsviktig kompetanse forsterkes i en krisesituasjon – og konsekvensene her kan bli svært alvorlige. Uavhengig av situasjonen med korona-viruset, må mangel på sykepleiere og sykepleiere med spesialutdanning nå tas tak i. Snarveier er ikke løsningen når kompetanse står på bestillingsseddelen, påpeker forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.