Tildeling av NSFs strategiske forskningsmidler 2022

En illustrasjon av to sykepleiere i en lønnsforhandlingsamtale. Illustrasjon: Martina Paukova

Illustrasjon forskning

Her er årets heldige mottakere

PhD-stipend
Arvid Haugen, professor og anestesisykepleier, Bergen HF/OsloMet med prosjektet Impact of Surgical Patients Safety Checklist (PASC) on patients’ health literacy and empowerment.

PhD-stipend
Nina Helen Mjøsund, førsteamanuensis og psykiatrisk sykepleier, Vestre Viken HF med prosjektet With a little help from my friends.

Postdoc-stipend
Jorunn Bjerkan, førsteamanuensis, Nord Universitet med prosjektet Developing nursing terms in mental health and substance abuse healthcare through participatory design and scenario planning.

GRATULERER!!