Velkommen til nasjonal sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus

Nasjonal sykepleierkonferanse psykisk helse og rus

Kai Øivind Brenden og Olaug Bollestad er to av foredragsholderne under Nasjonal sykepleierkonferanse psykisk helse og rus i Oslo 16. og 17. juni. Foto: KrF og NSF.

Konferansen arrangeres i Oslo 16. og 17 juni.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund, NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus og Erfaringssentrum. Konferansen vil være en fremtidsrettet, kunnskapsbasert og fagpolitisk arena for sykepleiere og spesialsykepleiere som er engasjert i psykisk helse og rus. Om hvordan vi som sykepleiere, i samarbeid med brukere og andre profesjoner, kan bidra til at livene kan leves til tross for alvorlige helseplager, både psykisk og fysisk, med eller uten bruk av rusmidler.

Svært gode foredragsholdere

Du kan se fram til et spennende og aktuelt program, med svært gode foredragsholdere. Tematikken spenner fra tjenester til alvorlige syke, trygt behandlingsmiljø, etikk, vold og trusler, migrasjonshelse, forebyggende helsetjenester til barn, unge og eldre.

Programmet speiler utfordringer hos pasientgruppene, tjenesteutvikling og etiske problemstillinger, både i et individ- og samfunnsperspektiv.

Teaser konferanse psykisk helse og rus
N<em>asjonal sykepleierkonferanse psykisk helse og rus, arrangeres i Oslo 16. og 17. juni</em>.

Til å belyse dette har vi flere interessante foredragsholdere.

Du vil blant annet treffe Per Nortvedt, sykepleier, emeritus ved Senter for medisinsk etikk, Torbjørn Mohn-Haugen, styreleder i Erfaringssentrum, Pål Iden, direktør Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestene (UKOM), Olaug Bollestad, sykepleier og politiker, Per Heimly, kunster og venn, Maren Trebler, erfaringsformidler, NSFs faggruppe for Migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie, Thomas Potrebny, forsker, med vekt på barn og unge og Ingvild Aasen Tryggestad, seniorrådgiver ved Riksrevisjonen, Kai Øivind Brenden, 2. nestleder Norsk Sykepleierforbund.

I tillegg blir det presentasjon av postere, prisutdeling, kulturelle innslag, konferansemiddag og mulighet til å treffe engasjerte og dedikerte deltagere fra hele landet.

Per Heimly
Dirigenten<br>Foto: Per Heimly

Det vil bli en lukket førvisning av filmen «The Scar that scares me» for konferansedeltagere på Odeon kino torsdag 16. juni klokken 18.00.

The Scare that scares me
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dUr2l8uDCfw">The Scare that scares me</a>

Filmen handler om en traumatisert flyktningjente som sliter med minner og hendelser fra fortiden.

Meld deg på

Full konferansedeltakelse med overnatting og konferansemiddag får du nå til kr. 3600 NOK for NSF-medlemmer, for ikke-medlemmer kr. 5500 NOK.

Påmeldingen gjør du via lenken her. Påmeldingsfristen er 1. juni.

Det er også mulig å delta digitalt.

Velkommen til tidlige sommerdager i hovedstaden!

Posterpresentasjoner

Forskning- og utviklingsprosjekter inviteres til å delta med posterpresentasjoner til posterutstilling under konferansen. Har du/eller holder du på med et prosjekt, en studie, fagutviklingsarbeid eller forskning innen fagfeltene psykisk helse og rus?

Da er vi interessert i å høre fra deg. Send oss ditt abstrakt innen 30.5.2022.

Nyttige veier videre