Vil du delta på digital ICN-kongress?

Konferansen har tittelen Nursing around the world og arrangeres 2.-3. november 2021. Eksempler på undertema er sykepleieledelse, erfaringer fra pandemien, sykepleieutdanning, pasientsikkerhet, avansert praksis (AKS), rekruttere og beholde sykepleiere, globale helseutfordringer, samt digital helse og innovasjon. Fullstendig oversikt finner du her.

Frist for å sende inn abstrakt: 11. mars.

Du kan også lese mer om kongressen i denne PDFen.

Det er early bird påmelding frem til 9 juni.