Det blir uravstemning i KS

Medlemmene skal nå få si sin mening om KS-oppgjøret gjennom uravstemning (Illustrasjonsfoto)

Nærmere informasjon om den praktiske gjennomføringen av uravstemningen vil komme. Den vil åpne i løpet av onsdag 30. september og ha frist torsdag 15. oktober klokken 16.00.