Enighet i meklingen

Representant fra KS og Lill Sverresdatter Larsen

KS og NSF er enige om at mangel på sykepleierkompetanse i kommunene er et alvorlig hinder for innbyggernes behov for helse og omsorgstjenester og at sykepleiere er den yrkesgruppen i kommunal sektor som det er mest krevende å rekruttere. Partene er enige om at dette legges til grunn for mellomoppgjøret 2021.

Vi har sikret godtgjørelser for sykepleiere som er praksisveiledere og at flere kan ta videreutdanning med full lønn.

Partene ble også enige om et partssammensatt utvalg som skal gå gjennom tariffbestemmelser og tiltak som på kort og lang sikt vil bidra til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleierkompetanse. Arbeidet med det partssammensatte utvalget skal starte allerede før 2021-oppgjøret og være ferdig i god tid før neste hovedoppgjør.

Dette tariffoppgjør løser ikke de utfordringene kommunene har med å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere til kommunene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Likevel betyr det noe for oss at vi har en forpliktende avtale om å sette oss ned for å se spesielt på hvordan vi skal beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere. Vi mener at kommunene og vi har en felles oppgave med å løse dette. Da kommer vi ikke unna lønns- og arbeidsvilkår.

Vi var klar over at frontfaget satte strenge rammer i dette oppgjøret, men samtidig fikk vi en kompetanseprofil som sikrer bedre vilkår for videreutdanning og kompensasjon for praksisveiledning. Dette er penger som vil komme våre medlemmer til gode framover. 2020 hadde en ramme vi ikke kom utenom, men 2021-oppgjøret kommer raskt, og derfor er det viktig at vi nå får et eget fokus på hvordan vi skal beholde og rekruttere sykepleiere til kommunen. Det forplikter, sier Sverresdatter Larsen.

Les om meklingsresultatet i Riksmeklerens møtebok.