Kan bli streik fra 7. januar

– Vi trenger lønns- og arbeidsvilkår som sikrer pasientene sykepleiere. Det har pandemien synliggjort, men vi trenger også sykepleiere til livsnødvendige helsetjenester etter pandemien, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

I dag orienterte NSF motparten og helsemyndighetene om hvilke kommuner som først vil merke en sykepleierstreik. De første kommunene som vil bli rammet av at partene eventuelt ikke skulle bli enige er Ålesund, Kristiansand, Bodø, Gjøvik og Tromsø. Drøyt 100 sykepleiere er meldt tatt ut i streik i første fase.

– Vi går inn i meklingen med håp om og tro på en løsning. Partene har felles interesse av at vi løser dette. Ordførere og rådmenn i norske kommuner har over flere år sagt at sykepleiere er den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere til kommunene. Det mangler 6.000 sykepleiere landet over og vi må finne en løsning som sikrer nok sykepleiere til livsnødvendige helsetjenester i kommunene framover, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Sverresdatter Larsen viser til at en av fem slutter i yrket de ti første årene etter utdanning og at lønns- og arbeidsvilkår ikke bare handler om å rekruttere, men like mye å beholde og mobilisere sykepleiere til livsnødvendige helsetjenester.

Forbundslederen sier dette om at det kan bli sykepleierstreik under en pandemi:

– Det er nå vi har tariffoppgjør og det er en arena som nettopp er til for å ta opp medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Både oppgjøret og meklingen har blitt utsatt allerede. Vi håper i det lengste å unngå en streik. Men det påhviler begge parter et ansvar for å finne en løsning, sier Lill Sverresdatter Larsen i forkant av meklingen.

Kontaktpersoner for mediene i NSF:

Kommunikasjonsrådgiver Tore Bollingmo, 92 84 01 77