Mekling utsatt

Opprinnelig var helgen 20. - 21. november avsatt til meklingen. Sosial nedstenging av Oslo og en smittetopp gjorde utsettelsen til rett over nyttår nødvendig.

– En viktig del av meklingen er muligheten for å streike hvis vi ikke skulle bli enige. Det er et viktig middel for å presse fram en løsning for våre medlemmer. Det passer aldri med en streik, men vi ser at timingen nå med en smittetopp i mange norske byer gjør det spesielt utfordrende med en streik. For oss i Sykepleierforbundet var dette den viktigste årsaken til at vi ble enige med motparten om en utsettelse nå, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Dette tariffoppgjøret klarer ikke å løse alt, men vi vet at arbeidsgiver ser samme problem som oss med tanke på mangel på livsnødvendig kompetanse. Ansvarlighet i et tariffoppgjør er derfor å fremvise tydelige tiltak for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i kommunens helsetjeneste, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF da det ble klart at forbundet sa nei til forhandlingsløsningen med KS og dermed ble det klart at Riksmekleren måtte på banen.