Nei til KS-oppgjøret – nå blir det mekling

NSF møter korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet NSF møter Korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet

- Vi vil takke alle medlemmene som har deltatt i avstemningen. I overkant av 40 prosent av medlemmene har deltatt og det er en markant økning i forhold til vår forrige uravstemning som var i KS-området i 2018. Vi ønsket at så mange som mulig deltok, og dette har gitt oss et klart mandat til mekleren. Selv om avstemningen ikke var bindende for forbundsstyret var rådet entydig. Prosess videre nå er først mekling, og om det ikke blir enighet der er neste steg streik, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF.

Kommunenes Sentralforbund er meddelt svaret fra NSF. Larsen viser til den store sykepleiermangelen som bakteppe for det man nå går inn i

- Sykepleiermangelen er ramme alvor for de som bærer konsekvensene. Sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge. Det viser både NAVs tall, SSB sine tall og KS arbeidsgivermonitor. Sykepleiernes signal i uravstemning er slik sett ikke bare for seg selv, men også på vegne av pasienter og pårørende. Befolkningens helsetjeneste avhenger av sykepleierkompetanse i pandemi eller ikke, men samfunnskritisk funksjon er særlig synliggjort i år.

Nå er sykepleiere en så knapp ressurs at det meldes om fortvilte rådmenn og ordførere som ikke får tak i livsnødvendig kompetanse. I en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Troms og Finnmark kommer det fram at helsefagarbeidere i Nesseby føler seg utrygge når de ikke har sykepleiere å støtte seg på. Ved Helsehuset i Tromsø måtte en hel avdeling stenge fordi de ikke fikk tak i sykepleiere. Nå frykter mange over hele landet hva som kan skje hvis det nå kommer en ny smittetopp som rammer tjenestene.

- Dette tariffoppgjøret klarer ikke å løse alt, men vi vet at arbeidsgiver ser samme problem som oss med tanke på mangel på livsnødvendig kompetanse. Ansvarlighet i et tariffoppgjør er derfor å fremvise tydelige tiltak for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i kommunens helsetjeneste, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF.

Plassoppsigelse er meldt i dag og første mulige streiketidspunkt for sykepleierne i kommunene er første uken i november.

Kontaktperson NSF:
Tore Bollingmo
Spesialrådgiver kommunikasjon
Tlf: 92 84 01 77