Oppgjøret i KS

Unios forhandlingsleder i KS, Steffen Handal, sammen med arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø ved forhandlingsstart i KS.

Det anbefalte forslaget er nå til vurdering i det enkelte forbund. Forbundene har frist den 19. oktober for å gi et endelig svar.

I Norsk Sykepleierforbund er det vedtektsfestet at forbundsstyret alltid skal vurdere om et forhandlingsresultat skal sendes ut på uravstemning. Denne beslutningen vil bli tatt i førstkommende forbundsstyremøte.