Si din mening - kom på medlemsmøte!

Formålet med tariffkonferansene er at medlemmene gjennom sine hovedtillitsvalgte/delegater skal gi forbundsstyret råd om hva NSF bør prioritere i de kommende lønnsoppgjørene.

I forkant av hvert hovedtariffoppgjør arrangerer NSF regionsvise tariffkonferanser for tariffområdene Spekter/Virke (helseforetak m.fl.), KS/Virke (kommunal sektor), Oslo kommune, NHO, og staten/Virke.

Delegatene vil få innkallingen til tariffkonferansen de skal delta på fra fylkeskontoret.