Enighet i tariffoppgjøret for NHO-virksomhetene

NSF møter korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet NSF møter Korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet

NSF har arbeidet målrettet med å redusere de store forskjellene mellom vilkårene i NHO-området og vilkårene i øvrige tariffområder. Oppgjøret for 2020 er et nytt skritt i riktig retning, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Partene har forhandlet om endringer av både lønn og andre arbeidsvilkår. Det ble oppnådd enighet om nye minstelønnssatser med virkning fra 1.10.2020:

0 2 4 6 10
Sykepleier412.000422.000432.000442.000507.000
Spesialsykepleier452.000462.000472.000482.000532.000
Sykepleier med master482.000492.000502.000512.000562.000

Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 0,50 pr. time fra 1.5.2020. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet.

Partene ble enige om å øke helgetillegget fra 50 kroner til 53 kroner per time med virkning fra 1.10.21. I tillegg vil medlemmene fremover få tillegg for forskjøvet arbeidstid uavhengig av når forskyvningen finner sted. Dette er en viktig forbedring av tariffavtalen.

Partene er også enige om et utvalgsarbeid før tariffoppgjøret 2022 for å se på regulering av sykepenger/sykelønn, herunder opptjening av feriepenger under sykdom og fødsels- og foreldrepermisjon.

NSF har arbeidet målrettet med å redusere de store forskjellene mellom vilkårene i NHO-området som ble fastsatt gjennom tvungen lønnsnemnd i 2010 og vilkårene i øvrige tariffområder. Oppgjøret for 2020 er et nytt skritt i riktig retning. Selv om mye arbeid fortsatt gjenstår, innebærer forbedringene at forskjellene reduseres. Det er vi fornøyd med etter et år som på alle måter har vært spesielt sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.