Forhandlinger på Pleie- og omsorgsoverenskomsten 2022

Pengesedler og mynter

Datoene for forhandlingene er avtalt og vil skje 11. og 12. oktober 2022. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det er klart.