Meklingsinnspurt i Oslo

Meklingsledelsen

Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, går til meklingen med ønske om å unngå streik, men er klar til å kjempe for at medlemmene skal få økt reallønnsvekst og et best mulig oppgjør. 

Unio legger opp til et lite førsteuttak der totalt 40 medlemmer ved Deichman Bjørvika og hos Byantikvaren tas ut i streik fra og med torsdag 15. oktober. Dersom meklingen ikke fører frem, er Unio beredt til å raskt trappe opp.  

Frist onsdag kveld:
PartenE har frist til 14. oktober innen kl. 24.00, for å oppnå enighet. Hvis ikke, blir det streik fra 15. oktober.

Mer informasjon vil bli gitt. Følg med på unio.no.   

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KaH), YS og Akademikerne omfattet også av meklingen.