Brudd i forhandlingene med Spekter

Anne Kari Bratten, Spekter og Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund.

Det ble i dag brudd i lønnsforhandlingene mellom Anne Kari Bratten i Spekter og Lill Sverresdatter Larsen i Unio. Foto: Lars Petter Eriksen, NSF

– Tilbudet vi fikk imøtekom ikke de utfordringene som er ute i foretakene. Det er et feil signal og lav anerkjennelse av våre medlemmer og deres innsats og betydning. Tilbudet reflekterte heller ikke det samfunnsansvaret Spekter og helseforetakene har for befolkningens tilgang til livsnødvendig kompetanse, sier hun og legger til:

– Vi fikk i realiteten et tilbud langt under de ambisjonene vi har. Det eneste vi egentlig ville fått utover frontfaget med dette tilbudet, er applaus. Noe som selvsagt er totalt uakseptabelt, avslutter Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter.