Enighet om sosiale bestemmelser

Logo Spekter

Med bakgrunn i krav fra en samlet arbeidstakerside, ble det avtalt at det skal gjennomføres et partsarbeid som skal se på ulike sider av hvordan de sosiale bestemmelsene slår ut for de som fortsatt er i arbeid etter fylte 67 år.

Lars Petter Eriksen ledet forhandlingene for Unios forbund.