Innledende forhandlinger i Spekter

Anne Kari Bratten, Spekter og Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund.

Anne-Kari Bratten (t.v.) og Lill Sverresdatter Larsen ledet forhandlingene for henholdsvis Spekter og Unio. (Arkivfoto: Tore Bollingmo).

Dette er første del av årets tarifforhandlinger for hele området. I denne delen av forhandlingen forhandles det ikke lønn for Unios del, men det er satt frister for lokale forhandlinger for områdene 1-9, 11 og 12.

De lokale forhandlingene kan nå starte opp og de skal i område 2 til 9, 11 og 12 være sluttført innen 5. mai kl. 15.00. Det settes ingen frist for å be om bistand, men partene forutsetter at det lokalt bes om bistand når det er behov for det, jf. Hovedavtalen. For overenskomstområde 1 Kultur er frist for avslutning av forhandlingene fredag 4. juni 2021 kl. 15.

Valnesfjord Helsesportsenter holdes i disse forhandlingene utenfor områdeinndelingen og har frist for avslutning av forhandlingene fredag 4. juni 2021 kl. 15.

Merk! Når det gjelder helseforetak (område 10) samt sykehus med driftsavtale (område 13) fastsettes frister for de lokale forhandlingene senere.

Norsk Sykepleierforbund har avtalt forbundsvise forhandlinger (A2) med Spekter-Helse 6. mai i område 10 og 13.

Unio har forventninger til at det til tross for noe knappe frister, gjennomføres reelle forhandlinger i virksomhetene.