Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke

Kari Tangen Unio og Ann Jorunn Tallaksen Virke

Forhandlingsleder for Unio, Kari Tangen sammen med forhandlingssjef Ann Jorunn Tallaksen i Virke.

Virke og Unio-forbundene er enige om å fortsette forhandlingene om mellomoppgjøret for LOK for Spesialisthelsetjenesten, LOK Helse og sosiale tjenester, LOK Utdanning og LOK for Virksomheter § 27 når et det endelige resultatet for helseforetakene i Spekter og KS-området foreligger.

Halvparten gis som et sentralt generelt tillegg, og halvparten forhandles lokalt. Til de lokale forhandlingene er det avsatt en pott på 1,8 %.

Her finner du protokollen og lønnstabellen.