Tidsplan for mellomoppgjøret 2021 i Virke, HUK

NSF har flest medlemmer på Landsoverenskomst for høyskoler, men også noen få medlemmer som omfattes av Landsoverenskomst for virksomheter § 26.

For de andre landsoverenskomstene, som korresponderer med Spekter (helseforetakene) og KS, hvor NSF har flest medlemmer på henholdsvis Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester og Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, blir det et senere forhandlingstidspunkt.

Dato for disse forhandlingene er ikke avklart enda.