Bedre samarbeid om utdanning og forskning med kombinerte stillinger

SVG
En illustrasjon av en sykepleierleder som har oppsyn over legevakten. Illustrasjon: Martina Paukova

Kombinerte stillinger innen sykepleie vil bidra til å sikre et godt samarbeid om utdanning, forskning og utviklingsarbeid. At ansatte har kombinerte stilinger trekkes også frem som et tiltak som kan øke kvaliteten i praksisstudiene.

Dette konkluderer NSF i rapporten Kombinerte stillinger mellom utdanningsinstitusjoner og helsetjeneste innen sykepleie. En kartlegging av modeller, finansiering og arbeidsforhold (2021).

For å lykkes med kombinerte stillinger trenger man imidlertid klare rammebetingelser og enighet om hvordan stillingene skal benyttes.

  • Forankring på alle ledernivå og tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og helsetjenesten
  • kombinerte stillinger skal inngå i institusjonenes strategi- og handlingsplaner og samarbeidsavtaler
  • stillingene er av en størrelse og omfang som legger til rette for langsiktig samarbeid
  • stillingene har en tydelig stillingsbeskrivelse og trygge ansettelsesforhold

Rapporten finner du på denne siden.