Høringssvar: Fremtidens apotek - fleksibelt og forsvarlig

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Apoteklovutvalget har sett på hvordan fremtidens apotek skal innrettes, samtidig som legemiddelpolitiske målsettinger ivaretas.

NSF har gitt innspill til høringsforslaget og det viktigste vi har pekt på er:

  • Helhetlig oppfølging og pasientsikkerhet er avgjørende faktorer å vurdere i en videre utredning av øvrige oppgaver og tjenester som apotek vurderes å kunne tilby.
  • Voksenvaksinasjon og reisevaksinasjon krever spisskompetanse og en helhetlig oppfølging som NSF mener apotekene ikke kan tilby.
  • Løsninger for E-resept og rekvirering av legemidler via Reseptformidleren for tannleger, jordmødre og helsesykepleiere må snarest komme på plass.
  • NSF er positive til økt bruk av farmasøytkompetanse, både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten.

Les hele høringssvaret fra NSF her: Fremtidens apotek - fleksibelt og forsvarlig.

Nyttige veier videre