Høringssvar: koronasertifikat og endringer av smittevernloven

Lill Sverresdatter Larsen

Regjeringen foreslår å endre smittevernloven for å legge til rette for innføring av et koronasertifikat. Koronasertifikatet skal gi sikker og verifiserbar dokumentasjon på vaksine- og teststatus, samt for gjennomgått covid-19-infeksjon. Tanken er at et koronasertifikat kan bidra til en raskere gjenåpning nasjonalt og lokalt. Denne høringen tar ikke for seg i hvilke tilfeller et koronasertifikat vil være aktuelt å bruke.

NSF støtter forslaget. Vi er fornøyd med at koronasertifikatet skal bygge på dagens vaksinekort som er tilgjengelig på helsenorge.no. Negativ test bør etter vårt syn sidestilles med immunitet etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19. Dette er ikke minst viktig med hensyn til barn og unge, og unge voksne.

Tilstrekkelig testkapasitet og bruk av PCR-tester er vesentlige faktorer for at dette skal fungere. Vi er opptatt av at frivillig vaksinasjon er et viktig prinsipp å holde fast ved.