Rapport om profesjonene og bærekraftmålene

Silje Naustvik pressebilde fri bruk (fra fotoweb)

Profesjonene - deriblant sykepleiere - er sentrale for at vi skal nå bærekraftmålene. Involveres de i lokalt bærekraftarbeid, hva tenker de om eget bidrag og om samarbeid, hvilke holdninger har de til denne tematikken? Dette var noe av det Unio ønsket å vite mer om.

Derfor har NSF sammen med Utdanningsforbundet og Forskerforbundet, og i regi av UNIO fått Fafo til å utarbeide rapporten Profesjonene og bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen.

Rapportens hovedfunn ble presentert under Fafos frokostseminar torsdag 11. november. Vi fikk også høre kommentarer til rapporten og samtale om veien videre, der nestleder Silje Naustvik representerte NSF.