– Vi trenger en rehabiliteringsreform

F.v. Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen og Kathi Sørvig, klinikksjef ved Sunnaas sykehus.

F.v. Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen og Kathi Sørvig, klinikksjef ved Sunnaas sykehus.

Kathi Sørvig, klinikksjef ved Sunnaas sykehus, kunne i går ønske hele 140 sykepleiere velkommen til fag- og forskningsdagen i Lillestrøm.

Ansvaret for arrangementet går på rundgang, og denne gangen var det Sunnaas sykehus sin tur. Under tittelen «Fra skadested til hjemsted» innledet blant annet statssekretær Karl Kristian Bekeng og forskningssjef Anners Lerdal ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, i tillegg til Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen.

Et forsømt felt

- Norge trenger en rehabiliteringsreform, fastslo Sverresdatter Larsen.

- Rehabilitering er et forsømt felt, med for lite ressurser og for få fagfolk med rett kompetanse. Vi opplever faglig fragmentering, og for svak styring, sa hun. Forebygging er et nøkkelord.

- Vi må forebygge mer, og jobbe annerledes og bedre. I dag starter ofte rehabiliteringen for sent i pasientforløpet.

Trenger ledere med ressurser

Sverresdatter Larsen fortalte også om egne opplevelser som 7-åring, da et familiemedlem måtte rehabiliteres og hadde et opphold på Sunnaas. Han kom hjem annerledes, og bedre.

- Mange av oss har, eller vil få, behov for rehabilitering. Samtidig bygges tilbud ned, og varierer mye fra kommune til kommune. Vi trenger ledere med ressurser, og som kan få tak i den kompetansen som er nødvendig, påpekte hun.

Sverresdatter Larsen er opptatt av å fremme tanken om at motgang man opplever, kan snus.

- Kintsugi er den japanske kunsten å reparere ødelagt keramikk med gull, sølv eller platina. Brudd og reparasjoner behandles som en del av historien til et objekt, snarere enn noe som skal skjules. Jeg mener at rehabiliteringsreformen bør preges mer av kintsugi. Skaden eller sykdommen bør gjøres til en verdi. Ledelsens oppgave er å skaffe gullet. Det betyr at vi trenger ledere med ressurser, og som igjen kan hente ressurser for å skape gull.

I 2021 gikk en rekke institusjoner og bruker- og fagorganisasjoner, blant dem Norsk Sykepleierforbund, sammen om dokumentet «Norge trenger en rehabiliteringsreform». Arbeidet ble koordinert av Sunnaas sykehus. Du kan lese dokumentet her.  

Les mer om fag- og forskningsdagen.