Nyhetsbrev

Referat fra ESONT kongressen i berlin sept 2008

Ved stipendtildeling krever faggruppen referat fra kurset medlemmet har deltatt på. Katrine Rød fra Sykehuset Fredrikstad fikk stipend til å kunne delta på europeisk kongress i Berlin, og har sendt oss referat derfra.

Oppdatering av mail adresser i medlemsregisteret og kontaktpersoner på de ulike arbeidstedene.

Vi ønsker å kunne sende ut informasjon og nyheter fra faggruppen til medlemmene, og trenger i den forbindelse å oppdatere medlemslistene våre med riktige mailadresser. Vi ønsker også å få oppnevnt en kontaktperson på hver arbeidsplass, slik at informasjon kan spres også til andre interesserte.