Nyretransplantasjon

Nyttige linker om transplantasjon

Utredning ved nyretransplantasjon

Til deg som har blitt bedt om å gi en nyre

Rekvisisjon for transplantasjonsimmunologiske undersøkelser til Rikshospitalet (link)

Nytt resipientskjema ved nyre-Tx til bruk fra 2014 (pdf) (word)

Resipientskjema ved nyre-Tx for barn under 16 år (pdf) (word)

Nytt resipientskjema ved nyre og pancreas-tx fra 2014 (pdf) (word)

Nytt resipientskjema ved pancreas-tx fra 2014 (pdf) (word)

Nytt resipientskjema ved Øycelletransplantasjon fra 2014 (pdf) (word)

Nytt donorskjema ved Tx; fra 2015 (pdf) (word)

Samtykkeskjema for levende giver

Informasjonsskriv om nyregiverregister

Erklæring ved ikke-familiær nyredonasjon

  

Registerskjemaer

Skjemaer til Norsk Nyreregister er flyttet. Link

Skjemaer til Nyrebiopsiregisteret er flyttet. Link

Levende Donor registeret

Oppfølgningsskjema 1 år. (pdf)

Oppfølgningsskjema 5 år. (pdf)

Oppfølgningsskjema 10 år. (pdf)

Oppfølgningsskjema 15 år. (pdf)