Ofte stilte spørsmål

Av Håvard Johansen, 02.06.2017
 1. Tap av iPad.
  Tap av iPaden meldes til Nordialog på telefon 23 17 23 50 / #8 - mandag – fredag 08-16 eller e-post på support@nordialog.no.

  Ved tyveri av iPad sendes kopi av anmeldelse til tv@nsf.no.

 2. Jeg ønsker å kopiere bilder og annet innhold, hvordan gjør jeg det? 
  Se denne  siden hos Apple. 

 3. Jeg har for lite minne på min iPad/iCloud til å sikkerhetskopiere, hva gjør jeg? 
  Du kan «kjøpe» mer minne direkte fra Apple, evt må du slette data/bilder e.l. (iCloud.com). 50GB hos Apple koster 10 kr i mnd.  I utgangspunktet dekkes dette privat, men dersom du har NSF relatert innhold som krever mer lagring kan du skrive reiseregning på dette.

 4. Jeg har lyst å kjøpe ut iPaden min, hva gjør jeg? 
  Vi kan dessverre ikke tilby det, fordi dette utstyret er en del av en leasingavtale. Vi er nødt til å få disse i retur.

 5. Hva skal jeg gjøre med simkortet som står i?
  Dersom du ikke lenger har verv kan simkortet bare stå i når denne leveres. Dersom du skal bytte til ny iPad – ta ut simkortet før du sender inn, og sett det inn den nye iPaden når den kommer.

 6. Jeg er i permisjon, hva gjør jeg med iPaden? 
  iPad-en skal returneres til Nordialog når du er i permisjon.

 7. iPaden er deaktivert/låst – hva gjør jeg? 
  Kontakt Nordialog, tlf. 23 17 23 50 (tastevalg 8).

 8. iPaden er skadet - hva gjør jeg? 
  Kontakt Nordialog, tlf. 23 17 23 50 (tastevalg 8).

 9. Jeg har en gammel 16GB ipad.  Hva gjør jeg?
  Velg "Retur av iPad" fra menyen til høyre.  Bestill ny iPad når du har sendt den gamle inn.

 10. Må jeg bruke iPad fra NSF?
  Nei, du kan fint bruke egen iPad/PC dersom dette passer deg bedre.  
  Du får tilgang til NSF Tvo på https://tvo.nsf.no og medlemsadministrasjon fra en nettleser (Safari på iPad).