Økonomisk støtte

ResMed stipend 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

RES MED STIPEND FOR VIDEREUTDANNING

To stipend for videreutdanning av kr. 5000.- deles ut en gang i året.

 Hvem kan søke:
Stipendet gis til sykepleiere som:
Har vært medlem i NSF FLU i minst to år.
Tar videreutdanning i lungesykepleie tilsvarende minimum 60 studiepoeng.
Ønsker å fordype seg i sykepleie til pasienter med behov for ventilasjonsstøtte og/eller langtidsoksygenbehandling
 

SØKNADSSKJEMA NSF FLU STIPEND FOR VIDEREUTDANNING Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

NSF FLU har satt av totalt kr. 50 000,- pr. kalenderår til stipend for videreutdanning, mastergrad eller doktorgrad i sykepleie relatert til vårt fagområde.
 

NSF FLU tilskudd til faglige kurs og møter Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

NSF FLU`s retningslinjer og søknadskjema for tilskudd finner du her.