Økonomisk støtte

Stipender og økonomisk støtte til kongresser, fagutvikling og forskning Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

FSG gir økonomisk støtte etter søknad til våre medlemmer til kongresser, prosjekter, forskning og annen aktivitet som bidrar til økt kunnskap innen gastroenterologi.

Økonomisk støtte til videreutdanning og masterstudium

Søker må være medlem i faggruppen. Videre må søker ha tatt imot plass ved relevant masterstudium, eller ved videreutdanning for sykepleiere i klinisk sykepleie-gastroenterologi. De som har akseptert studieplass på videreutdanningen men ikke er medlem av faggruppen fra tidligere kan melde seg inn i faggruppen før søknaden sendes inn.