Økonomisk støtte

Ønsker du støtte til kompetanseheving og fagutvikling i rehabiliteringsfaget?

Visste du at som medlem i faggruppa kan søke NSFs Faggruppe av Sykepleiere i ReHabilitering om bidrag for inntil kr 5.000,-? Veiledning og søknadsskjema finner du i linken nedenfor.

Søknadsfrist 1. mars og 1. november

Mvh Styret i FSRH

Søknadskjema stipend