Om faggruppen

Veileder for bedriftssykepleiere

NSFs landsgruppe for bedriftssykepleiere har utarbeidet en veileder for fagutvikling for bedriftssykepleiere. Veilederen er nyttig og oversiktlig.

God BHT

Arbeidsheftet God BHT som er utarbeidet av fagsekretariatet ved STAMI er et god verktøy for å evaluere egen BHT samt øke kvaliteten.

NSFLBS anbefaler alle BHTer å benytte dette.

Nedlasning av God BHT finner du HER