Om faggruppen

Fylkeskontakter

Det er opprettet en kontakt for hvert fylke. I tillegg til medlemmene i styret kan disse kontaktes.

Hva bør skje med BHT?

Arbeids- og sosialdepartementet nedsatte våren 2017 en ekspertgruppe som fikk i mandat å vurdere treffsikkerheten til bedriftshelsetjenesten (BHT). 

Veileder for bedriftssykepleiere

NSFs landsgruppe for bedriftssykepleiere har utarbeidet en veileder for fagutvikling for bedriftssykepleiere. Veilederen er nyttig og oversiktlig.

God BHT

Arbeidsheftet God BHT som er utarbeidet av fagsekretariatet ved STAMI er et god verktøy for å evaluere egen BHT samt øke kvaliteten.

NSFLBS anbefaler alle BHTer å benytte dette.

Nedlasning av God BHT finner du HER