Om faggruppen

Diabetessykepleiere

Det overordnede mål for NSF/FFD er å videreutvikle en god kvalitativ, kvantitativ og individuell sykepleieomsorg for personer med diabetes og deres pårørende. Les mer under menypunktet "Om faggruppen".

Artikler om temaet