Om faggruppen

NSFs faggruppe for smittevern

Fagruppen ble stiftet 1983 som Norsk forening for hygienesykepleiere. I 2000 ble vi tatt opp som en egen faggruppe i Norsk sykepleierforbund. I 2013 ble vedtektene endret slik at ikke bare hygienesykepleiere kan være medlem.