Om faggruppen

Styret NSF FLU 2019-2021

Dette er styret med nye styremedlemmer som ble valgt inn under Landskonferansen i Kristiansand april 2019.  

Nominasjonskomiteen 2017 - 2019

Nominasjonskomiteen for 2017 - 2019. 

Styret NSF FLU 2017-2019

Dette er styret som ble valgt inn under Fagmøte i Sandnes april 2017.

Styret NSF FLU 2015-2017

Dette er styret som ble valgt inn under Nordisk Lungekongress juni 2015.

Nominasjonskomiteen 2015 - 2017

Leder i nominasjonskomiteen:          

Elise Austegard

Medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen.

Medlem                      Hanne Fjäll Larssen

Medlem                      Monica Johanna Ekkje

Varamedlem               Cathrine Kjeilen Nygaard

Varamedlem               Berit Wøhni Henriksen

 

Nominasjonskomiteen NSF FLU 2013-2015

Valg av leder i nominasjonskomite:
Margrete Klemmetsby.
 
Valg av medlemmer i nominasjonskomite:
Sissel Frostad Oftedal
Rita Madsen
Marianne Lund
Elise Austegard

Styret NSF FLU 2013-2015

Dette er det nye styret som ble vagt inn under fagmøte i Harstad 2013-2015.

NSF FLU styret 2013 - 2015