Om faggruppen

Om faggruppen

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling. Arbeidet er viktig  for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSF`s fagområder.  Bli medlem >>