Om faggruppen

Meld deg inn i NSF SLAG med sms!

NSF SLAG minner om at det nå er enkelt å melde seg inn i faggruppa eller verve medlemmer. 

Nyhetsbrev fra NSF SLAG 2018

Vi har sendt ut nytt nyhetsbrev i januar 2018.

NSF SLAG

NSF SLAG, tidligere NSFs Landsgruppe i Slagsykepleie,
ble grunnlagt i 1996 på Sunnaas sykehus, gruppen het da Forum for
Slagsykepleiere.

Fylkeskontakter for NSFs Landsgruppe i slagsykepleie

Lurer du på hvem som er fylkeskontakt i ditt fylke, finnes en fullstendig oversikt her. Vi mangler for tiden kontaktperson i Oslo, Aust Agder og Vest Agder og håper noen melder seg.

Medlemsfordeler

Spørreundersøkelsen utført av Sentralt Fagforum viser at veldig få av våre medlemmer vet hvilke fordeler de har ved å være en del av Landsgruppen for slagsykepleiere.

Spørreundersøkelse for fagruppemedlemmer

Styret i NSF SLAG anbefaler alle medlemmer å svare på undersøkelsen. Den har frist 1. februar 2016.

Faktureringsrutinger for faggruppekontigenten

NSF sender i dag ut fakturaer for medlemskontingenten 2016 med forfallsdato 25.01.2016. Her er litt praktisk informasjon om medlemsskapet i landgsruppa. 

Formålet for faggruppen for slagsykepleiere

Faggruppen har tre hovedområder som vi ønsker å ha fokus på.