Om faggruppen

Hvem er vi og hva gjør vi?

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling. Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.

SIS - FAGUTVIKLINGSSTIPEND

SIS ønsker at våre medlemmer skal ha mulighet til å øke sin kompetanse. Vi har derfor en fagutviklingspott som det er mulig for medlemmer å søke på. Du kan få tildelt støtte til kurs og kongresser, seminarer, hospitering, videreutdanning innen stomisykepleie, samt reiseutgifter i tilknytning til dette.

Søknadsfrist: 1. mars, 1.mai, 1. august, 1. oktober og 31. desember.

Samarbeidsprosjekt

26. november hadde lederen i SiS, Astrid I. Austrheim et møte med Norilcos leder Simen Brændhaugen og statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Stomisykepleiermøtet 22. oktober i Oslo

Denne mandagen var 36 stomisykepleiere fra hele landet samlet ved Rikshospitalet. Her kan du lese om hva vi snakket om og lærte mer om!

Referat fra styremøter Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Her ligger referater fra våre styremøter i SiS.