Om faggruppen

NSF FGD

Faggruppen har eksistert siden 80 –tallet med ulike navn og i ulike tjenesteområder. I 2005 kom navneskifte til NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens. 
NSF FGD  har for tiden 9 lokalgrupper og kontaktpersoner i 5 fylker.
Vi har egen side på Facebook: https://www.facebook.com/NSFFGD