Om faggruppen

NSFs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning

Faggruppen er en pådriver i utviklingen av sykepleierutdanning på bachelor-, videreutdannings-, master- og PhD-nivå.
Faggruppen er også en møteplass for spørsmål om fagutvikling og forskning, og for sykepleiefaglige og yrkesdidaktiske problemstillinger i klinikk og akademia. 

Artikler om temaet

Satsningsområdene 2017 - 2019

Generalforsamlingen 10.5.2017 vedtok satsningsområdene som NSF FUFF skal arbeide med i kommende periode.