Om faggruppen

faggruppen av urologiske sykepleiere NSF

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling.Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder. Se her hva FSU arbeider med og kan tilby deg som medlem.

vedtekter

Her finner du FSU vedtekter.