Om faggruppen

Medlemsskap i FGØS

Faglig møteplass for sykepleiere som jobber med øyepasienter eller har spesiell interesse for dette fagområdet.

Alle sykepleiere med interesse for øyefaget er velkommen som medlem i faggruppen. Du behøver ikke ha videreutdanning i øyesykepleie for å være medlem, men du må være medlem i NSF.

FGØS ønsker å være en møteplass for sykepleiere med interesse for øyefaget, og bidra til fagutvikling og erfaringsutveksling.

Styret i faggruppen arrangerer jevnlig fagkonferanser, og samarbeider med faggrupper for øyesykepleiere i skandinavia i et nordisk samarbeid.