Om NSF

Norsk Sykepleierforbund

  • Norges fjerde største fagforbund med 100 000 medlemmer
  • 165 ansatte
  • 30 politisk valgte på heltid
  • 19 fylkeskontor i tillegg til hovedkontoret i Oslo
  • Over 650 hovedtillitsvalgte og rundt 2500 tillitsvalgte
  • 33 faggrupper
  • Landsmøte hvert fjerde år, der det velges en politisk ledelse bestående av forbundsleder, nestleder og 2. nestleder. Mellom landsmøtene er det forbundsstyret som er organisasjonens øverste myndighet. Daglig ledelse er delegert til generalsekretæren.

Medlem i Unio

Norsk Sykepleierforbund er det nest største forbundet i hovedorganisasjonen Unio, etter Utdanningsforbundet. Unio har totalt ca. 360 000 medlemmer.