Norsk sykepleierforbund

Ofte stilte spørsmål

Mest lest

Du har ikke innboforsikring i ditt ordinære medlemskap, MEN er du studentmedlem er innboforsikring inkludert i medlemskapet.

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

For medlemmer i lønnet arbeid er kontingenten 1,45% av brutto lønn. Kontingenten begrenses av et minimums- og maksimumsbeløp som fastsettes av NSFs Forbundsstyre på årlig basis. Arbeidsledige, uføretrygdede, pensjonister og studenter under bachelorutdanning i sykepleie betaler minimumskontingenten. Du kan lese utfyllende informasjon om medlemsfordeler og kontingentsatser her: https://www.nsf.no/medlemskap

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Nei, reiseforsikring er ikke automatisk inkludert i ditt medlemskap

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Ja, alle plutselige og uforutsette skader i hjemmet er dekket. Utenfor bolig er summen begrenset til 100.000 kroner pr skadehendelse. Utenfor Norden er summen begrenset til 20.000 kroner.  

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Dette svaret er for NSF-medlemmer og krever innlogging.
Glemt passord?(SMS)  |   Glemt passord?(epost)

Standard egenandel er 3.000 kroner. For enkeltgjenstander som er nyere enn 2 år, er egenandelen 1.500 kroner (gjelder ikke for briller og mobiltelefon, de har standard egenandel). For sykkel innmeldt i Falck sykkelregister/Smart Safety er egenandelen 2.000 kroner.

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Du kan få medlemsnummer tilsendt på SMS eller e-post. Klikk "logg inn" øverst i høyre hjørne på denne siden, og bruk lenken "glemt medlemsnummer" i innloggingsbildet. Husk; mobilnummer/e-postadresse som medlemsnummeret skal sendes til, må være det du allerede har registrert i NSFs medlemsregister. Ditt medlemsnummer i NSF vil alltid være oppgitt på brev og evt. faktura du får fra oss. I tillegg står det trykket på plasten rundt tidsskriftet Sykepleien.

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Medlemmet, ektefelle/samboer, barn som bor hjemme og barn som bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret.  

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Forsikringen gjelder i hele verden.  Unntakene er når forsikrede oppholder seg: • i fast bopel • i pendler-/studentbolig på arbeids-/studiested • på undervisningssted i undervisningstiden • på skolefritidsordning eller i barnehage • på fast arbeidssted i arbeidstiden/i arbeid • på ekspedisjoner o.l. For de som studerer / arbeider utenfor Norge gjelder forsikringen (se punkter under) på arbeidsplass og studiested: For reisegods (gjelder punkt 8 i vilkåret.) For reisesyke (gjelder punkt 9 i vilkåret.)      

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei
Kategori