Norsk sykepleierforbund

Ofte stilte spørsmål

Mest lest

Du har ikke innboforsikring i ditt ordinære medlemskap, MEN er du studentmedlem er innboforsikring inkludert i medlemskapet.

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Nei, reiseforsikring er ikke automatisk inkludert i ditt medlemskap

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Ja, alle plutselige og uforutsette skader i hjemmet er dekket. Utenfor bolig er summen begrenset til 100.000 kroner pr skadehendelse. Utenfor Norden er summen begrenset til 20.000 kroner.  

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

For medlemmer i lønnet arbeid er kontingenten 1,45% av brutto lønn. Kontingenten begrenses av et minimums- og maksimumsbeløp som fastsettes av NSFs Forbundsstyre på årlig basis. Arbeidsledige, uføretrygdede, pensjonister og studenter under bachelorutdanning i sykepleie betaler minimumskontingenten. Du kan lese utfyllende informasjon om medlemsfordeler og kontingentsatser her: https://www.nsf.no/medlemskap

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Dette svaret er for NSF-medlemmer og krever innlogging.
Glemt passord?(SMS)  |   Glemt passord?(epost)

Standard egenandel er 3.000 kroner. For enkeltgjenstander som er nyere enn 2 år, er egenandelen 1.500 kroner (gjelder ikke for briller og mobiltelefon, de har standard egenandel). For sykkel innmeldt i Falck sykkelregister/Smart Safety er egenandelen 2.000 kroner.

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Forsikringen gjelder i hele verden.  Unntakene er når forsikrede oppholder seg: • i fast bopel • i pendler-/studentbolig på arbeids-/studiested • på undervisningssted i undervisningstiden • på skolefritidsordning eller i barnehage • på fast arbeidssted i arbeidstiden/i arbeid • på ekspedisjoner o.l. For de som studerer / arbeider utenfor Norge gjelder forsikringen (se punkter under) på arbeidsplass og studiested: For reisegods (gjelder punkt 8 i vilkåret.) For reisesyke (gjelder punkt 9 i vilkåret.)      

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Medlemmet, ektefelle/samboer, barn som bor hjemme og barn som bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret.  

Var dette et nyttig svar?  Ja  Nei

Dette svaret er for NSF-medlemmer og krever innlogging.
Glemt passord?(SMS)  |   Glemt passord?(epost)

Kategori