Presse

Arvid Libak

Kommunika­sjons­sjef
Telefon: 908 80 518

Kristin Henriksen

Seniorrådgiver kommunikasjon
Telefon: 922 20 668

Jon Fredrik Braadland-Konstali

Kommunika­sjons­rådgiver
Telefon: 951 07 095

Logo og designmanual

Virksomheter som er driftet, eiet, har formell tilhørighet eller formelt samarbeid med NSF, kan bruke forbundets visuelle profil. Ta kontakt for andre versjoner av logoen, og designmanual.
Logo 300 dpi
Weblogo - med tekst 
NSFs designmanual

Tore Bollingmo

Spesialrådgiver kommunikasjon
Telefon: 928 40 177

Tone Stidahl

Web­redaktør/ seniorrådgiver
Telefon: 932 45 226

Sunniva Tønsberg Gaski

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 905 85 169

Pressebilder

Norsk Sykepleierforbunds Flickr-bilder kan brukes fritt i redaksjonell sammenheng.

Krediter bildene "Foto: Norsk Sykepleierforbund".

Gå til NSFs Flickr-side