Om sykepleie

Sykepleie er både et fag og en profesjon

Sykepleie handler konkret om å hjelpe pasienter og pårørende i forhold til de reaksjoner og konsekvensene fare for helsesvikt og behandling kan innebære ved;

  • Å fremme helse og hjelpe personer som har eller kan bli utsatt for sykdom/helsesvikt.
  • En vedvarende (ofte døgnkontinuerlig) og kunnskapsbasert observasjon, behandling, sykepleie og omsorg
  • Ansvar for faglig kvalitet gjennom arbeid med pasientsikkerhet, prioritering, koordinering, dokumentasjon og kunnskapsbasert praksis
  • Et helhetsperspektiv bygget på tverrfaglig samarbeid, og samhandling mellom nivåer og sektorer

Sykepleie iverksettes gjennom omsorg, pleie, helsefremmende og forebyggende arbeid. Opprettholdelse av verdighet og integritet hos pasienten er grunnleggende verdier i sykepleie. Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Sykepleieren deltar i behandling og tverrfaglig samarbeid slik at pasientene får muligheter for god helse, gjenvinner sin selvstendighet eller får en verdig død. Sykepleierens vurdering- og handlingsevne bidrar direkte til pasientens behandlingsresultat. Sykepleiere har et ledelses- og koordineringsansvar i et bredt fagfelt innen helsetjenesten.