Om sykepleie

Dette er sykepleie

Sykepleie er både et fag og en profesjon.