Om sykepleie

Sykepleie er både et fag og en profesjon

En sykepleier deltar i behandling og tverrfaglig samarbeid, slik at pasientene skal få mulighet til god helse, gjenvinne selvstendighet, eller få en verdig død. Sykepleierens vurdering- og handlingsevne bidrar til behandlingsresultatet.

Sykepleiere har et ledelses- og koordineringsansvar i et bredt fagfelt innen helsetjenesten.

Sykepleie iverksettes gjennom omsorg, pleie, helsefremmende og forebyggende arbeid.

Sykepleie baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Det å opprettholde verdighet og integritet hos pasienten er grunnleggende verdier.

Sykepleiere hjelper pasienter og pårørende gjennom:

  • Å fremme helse og hjelpe de som har, eller kan bli utsatt for, sykdom/helsesvikt
  • Vedvarende og kunnskapsbasert observasjon, behandling, sykepleie og omsorg
  • Å ta ansvar for faglig kvalitet gjennom å jobbe med pasientsikkerhet, prioritering, koordinering, dokumentasjon og kunnskapsbasert praksis
  • Å ha et helhetsperspektiv bygget på tverrfaglig samarbeid, og samhandling med ulike nivåer og sektorer

For å jobbe som sykepleier i Norge, må man ha autorisasjon. Sykepleierutdanningen i Norge er treårig, og gir bachelorgrad. Mange tar også videreutdanning, spesialisering eller mastergrad.