Om tariff

Arbeidslivets organisering

I håndboken ”Timeshjelpen” som du fikk rett etter at du ble valgt, var det en første innføring i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Vi har også vært inne på dette temaet under basiskurset. Her skal vi utdype tre momenter: