Om tariffområdet Staten

Endringer i særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Tirsdag 16. februar 2010 ble partene enige om ny særavtale. Forsvaret tok gjennom denne revisjonen grep for å jevne ut tilleggene i forhold til annet helse- og fagpersonell slik at de noe bedre gjenspeiler sykepleiernes kompetanse og ansvar.